Meervoudsvorm - die Mehrzahl (der Plural) eines Substantivs
Onderstaand een serie richtlijnen om aan de hand van het enkelvoud de meervoudsvorm in te schatten (want er zijn geen harde regels voor).
Zie de pagina over N-declinatie voor meer informatie over de meervoudsvorming van zwakke zelfstandige naamwoorden.
Voor sommige woorden bestaat meer dan één meervoudsvorm.
Veel abstracte woorden, verzamelwoorden en stofnamen kennen (net als in het Nederlands) geen meervoudsvorm.


Meervoud: tabel A
Eindigt op -a, -i, -o, -u, -y + s
Eindigt op -e, begint met ge- onveranderd
Eindigt op -e (overige) + n
Eindigt op -nis + se
Afkortingen + s
Woorden uit het Latijn/Grieks op -a, -um, -us vervanging uitgang door -en

Meervoud: tabel B
Mannelijk op -en, -el, -er onveranderd
Mannelijk zwak (N-declinatie) + (e)n
Mannelijk (overige) + e (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

Meervoud: tabel C
Onzijdig op -en, -el, -er onveranderd
Onzijdig (overige) + e
Eénlettergrepig woord? Mogelijk: +er (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

Meervoud: tabel D
Vrouwelijk op -el, -er + n
Vrouwelijk op -in + nen
Vrouwelijk (overige) + en
Eénlettergrepig woord? Mogelijk: +e (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

QUIZ: enkelvoud omzetten naar meervoud (reguliere vormen)
QUIZ: enkelvoud omzetten naar meervoud (afwijkende vormen)