Zelfstandig naamwoord - das Substantiv

Meervoud - der Plural / die Mehrzahl

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 12)
QUIZ: enkelvoud omzetten naar meervoud (reguliere vormen)
QUIZ: enkelvoud omzetten naar meervoud (afwijkende vormen)
Onderstaand een serie richtlijnen om aan de hand van het enkelvoud de meervoudsvorm in te schatten (want er zijn uitzonderingen hierop).
Zie de pagina over N-declinatie voor de meervoudsvorming van zwakke zelfstandige naamwoorden.

Meervoud: tabel A
Eindigt op -a, -i, -o, -u, -y + s
Eindigt op -e, begint met ge- onveranderd
Eindigt op -e (overige) + n
Eindigt op -nis + se
Afkortingen + s
Woorden uit het Latijn/Grieks op -a, -um, -us vervanging uitgang door -en

Meervoud: tabel B
Mannelijk op -en, -el, -er onveranderd
Mannelijk (overige) + e (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

Meervoud: tabel C
Onzijdig op -en, -el, -er onveranderd
Onzijdig (overige) + e
EĆ©nlettergrepig woord? Mogelijk: +er (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

Meervoud: tabel D
Vrouwelijk op -el, -er + n
Vrouwelijk op -in + nen
Vrouwelijk (overige) + en
EĆ©nlettergrepig woord? Mogelijk: +e (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)