N-declinatie - die N-Deklination
De N-declinatie is een klasse van zwakke zelfstandige naamwoorden waarbij ten opzichte van de nominatief enkelvoud de andere naamvalsvormen +n of +en krijgen.
Het gaat bijna uitsluitend om mannelijke woorden, in de meeste gevallen betreffende personen of dieren:
der Junge; Jungen
der Franzose; Franzosen
der Affe; Affen
der Riese; Riesen (de reus)
der Gigant, der Giganten (de reus)
der Doktorand; Doktoranden (de promovendus)
der Soldat; Soldaten (de soldaat)
der Automat; Automaten (de automaat)
der Student; Studenten (de student)
der Gitarrist; Gitarristen (de gitarist)
der Fotograf/Photograph; Fotografen/Photographen (de fotograaf)
der Biologe; Biologen (de bioloog)
der Astronom; Astronomen (de astronoom)
der Philosoph; Philosophen (de filosoof)

Andere woorden die tot de N-declinatie behoren


De +n geldt voor woorden die eindigen op -e.
De +en geldt voor de meeste woorden die eindigen op een medeklinker (uitzonderingen zijn o.a. Nachbar, Bauer, Ungarn).

Speciale gevallen

Enkele abstracte mannelijke woorden op -e combineren bij de genitief enkelvoud de uitgang -en met de gewoonlijke uitgang -s: -ens.

Er is één onzijdig woord dat onder de N-declinatie kan worden gerekend, hoewel het onregelmatig is: das Herz.
De accusatief van dit woord heeft de sterke verbuiging (das Herz) terwijl de datief zwak verbuigt (dem Herzen) en de genitief gemengd (des Herzens).
De meervoudsvormen gaan volgens de zwakke verbuiging: Herzen.