Zelfstandig naamwoord - das Substantiv

Geslacht van een woord - das Geschlecht eines Wortes

Een zelfstandig naamwoord kan mannelijk, vrouwelijk of onzijdig van geslacht zijn. Hier volgen algemene richtlijnen om het geslacht in te schatten:
Bijles Duits: uitlegvideo's en oefeningen (zie les 6 en 11)
QUIZ (meerkeuze): geslachtsbepaling Duitse woorden