Voorzetsels - die Präpositionen / Verhältniswörter
QUIZ: oefen voorzetsels Duits-Nederlands
QUIZ: oefen voorzetsels Nederlands-Duits
Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen over voorzetsels behorende bij de datief en accusatief (zie les 21) en genitief (zie les 33)
Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen over keuzevoorzetels (zie les 23)
QUIZ (meerkeuze): koppel snel en foutloos de voorzetsels aan de naamval(len)

Meestvoorkomende voorzetels behorende bij de genitief
Duits Nederlands
außerhalb buiten
einschließlich inclusief
innerhalb binnen
mittels door middel van
statt in plaats van
trotz ondanks
während tijdens
wegen vanwege


Meestvoorkomende voorzetels behorende bij de datief
Duits Nederlands
mit met
nach naar, na
bei bij
seit sinds
von van
zu naar
aus uit
außer behalve
entgegen tegemoet
gegenüber tegenover

Meestvoorkomende voorzetels behorende bij de accusatief
Duits Nederlands
durch door
für voor
ohne zonder
um om
bis tot
gegen tegen
entlang langs


Keuzevoorzetels: datief of accusatief
Duits Nederlands
an aan, op (, naar, bij)
auf op
hinter achter
in in, naar, over
neben naast
über over, boven
unter onder
vor voor; geleden
zwischen tussen

Toepassing keuzevoorzetels in het kort

Keuzevoorzetsel i.c.m. een tijdsbepaling of een gelijkblijvende locatie of toestand => datief
Keuzevoorzetsel i.c.m. verandering van locatie of toestand => accusatief
Keuzevoorzetsel en voorgaande twee regels niet van toepassing => 7/2-regel
7/2-regel: 'auf' en 'über' => accusatief; overige 7 keuzevoorzetsels => datief
'Nach / zu / in' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'naar'


nach:
- bij richtingen
- bij aardrijkskundige namen zonder lidwoord
- vaste uitdrukking: nach Hause ('naar huis')

zu:
- bij personen en dingen
- vaste uitdrukking: zu Hause ('thuis')

in:
- bij landen met lidwoord
- bij vaste combinaties (zoals: in die Schule/Klasse/Kirche/Disco, ins Theater/Konzert/Museum/Bett/Kino)

verschil 'zu' en 'in':
zu => in de richting van
in => daadwerkelijk naar binnen gaan

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 22)

'Vor / für' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'voor'


vor:
- bij plaatsbepaling
- bij kloktijden
- bij tijdsbepaling (als tegenstelling van 'na')

für:
- in de overige gevallen

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 24)

'An / auf' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'op'


an:
- bij tijdsbepaling

auf:
- in de overige gevallen (vaak plaatsbepaling)

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 25)

'In / nach / über' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'over'


in:
- bij tijdsbepaling

nach:
- bij kloktijden

über:
- in de overige gevallen

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 26)