Vergelijkingen - Vergleiche
Als (Nederlands: dan) wordt gebruikt bij het uitdrukken van verschil.
Wie (Nederlands: zoals) wordt gebruikt bij het uitdrukken van overeenkomst.
Voorbeelden met wie:
Du siehst (genauso) aus wie dein Vater. = Je lijkt (precies) op je vader.
Andries ist (genau)so alt wie Wim. = Andries is (precies) zo oud als Wim.
Es ist wie damals. = Het is net als toen.De vergrotende trap - der Komparativ

Standaard: +er

Als het bijvoeglijk naamwoord op -el of -er eindigt dan vervalt die letter 'e': dunkel => dunkl + er = dunkler
Als het bijvoeglijk naamwoord op -er eindigt met daarvoor een klinker dan vervalt die letter 'e': teuer => teur + er = teurer

Veel van de bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep en een klein deel van de meerlettergrepige woorden krijgen een umlaut op de stamklinker van de vergrotende trap:
alt => älter, jung => jünger, groß => größer, lang => länger, kurz => kürzer, warm => wärmer, kalt => kälter, gesund => gesünder

Andries ist älter als Daniël. = Andries is ouder dan Daniël.
Daniël ist jünger als Andries. = Daniël is jonger dan Andries.

Andries ist klüger als stark. = Andries is meer slim dan sterk.
Daniël ist stärker als lang. = Daniël is meer sterk dan lang.

Du bist jünger als ich dachte. = Jij bent jonger dan ik dacht.
Die Torte schmeckt besser als ich erwartet habe. = De taart smaakt beter dan ik had verwacht.De overtreffende trap - der Superlativ

Standaard: +sten

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op -s, -ß, sch-, -d, -t, -x, of -z: +esten (behalve: groß => größten).

Alle bijvoeglijke naamwoorden die in de vergrotende trap een umlaut krijgen op de stamklinker krijgen dit ook in de overtreffende trap.

Johan ist der älteste. / Johan ist am älteste.
Daniel ist die jüngste. / Daniel ist am jüngste.
Der Elefant ist das größte Landtier.
Woorden met eigen vormen voor vergroting en overtreffing

Onregelmatige vormen
Postiv Komparativ Superlativ
gut besser (am) beste(n)
viel mehr (am) meiste(n)
gern(e) lieber (am) liebste(n)
hoch höher (am) höchste(n)
wenig weniger/minder (am) wenigste(n)/(am)mindeste(n)
nahe näher (am) nächste(n)

Andere verwante zinsdelen

halb so ... = half zo ... / de helft van
doppelt so ... = dubbel zo ...
fast so ... = bijna zo ...