Personen en familie
QUIZ: personen en familie Duits-Nederlands
QUIZ: personen en familie Nederlands-Duits
Personen en familie
Duits Nederlands
Mensch Z mens
Mann [Männer] man, echtgenoot
Frau [+en] vrouw, mevrouw, echtgenote
Herr Z heer, meneer
Person (f) persoon
Leute (pl) mensen, lieden, lui, volk
Freund vriend [vriendschap, liefde; soms: liefhebber]
Freundin vriendin [vriendschap, liefde; soms: liefhebster]
Verlobte(r) verloofde
Kind [+er] kind
Junge Z jongen [ook: jong dier]
Mädchen meisje
Familie {iə} familie, gezin
Elternteil (m) [Eltern] ouder [man/vrouw]
Vater [Väter] vader
Mutter [Mütter] moeder [ook: moer]
Papa papa [informeel]
Mama mama [informeel]
Sohn zoon
Tochter [Töchter] dochter
Bruder [Brüder] broer [ook: broeder [religie]]
Schwester zus [ook: zuster, verpleegster; non]
Geschwister (n-pl) broer(s) en zus(sen)
Großeltern (pl) grootouders
Großvater grootvader, opa
Opa opa, grootvader
Großmutter grootmoeder, oma
Oma oma, grootmoeder
Enkelkind kleinkind
Enkel (m) (f: +in) kleinkind, kleinzoon (vrouw: kleindochter) [ook: nakomeling]
Enkelsohn kleinzoon
Enkeltochter kleindochter
Neffe Z neef [zoon van broer of zus]
Nichte nicht [dochter van broer of zus]
Onkel oom
Tante tante
Cousin [+s] {FR} neef [zoon van oom of tante]
Vetter [+n] neef [zoon van oom of tante]
Cousine, Kusine nicht [dochter van oom of tante]
Baby (n) {EN} baby, zuigeling
Säugling zuigeling, baby
Jugendliche(r) jongere [14-18 jaar]
Erwachsene(r) volwassene
Angehörige(r) familielid, bloedverwant [ook: lid, medewerker]
Verwandte(r) bloedverwant, familielid
Vorfahr, Vorfahre (f: -in) Z voorouder, voorvader
Bräutigam bruidegom
Braut bruid
Ehemann echtgenoot
Ehefrau echtgenote
Gatte (f: -in) Z echtgenoot [formeel]
Liebhaber (f: +in) minnaar, geliefde [ook: liefhebber]
Geliebte(r) minnaar/minnares, geliefde
Schwiegereltern (pl) schoonouders
Schwiegersohn schoonzoon
Schwiegertochter schoondochter
Schwager zwager, schoonbroer
Schwägerin schoonzus
Stiefkind stiefkind
Pflegekind pleegkind
Adoptivkind adoptiekind
Halbbruder halfbroer
Halbschwester halfzus
Patenkind petekind
Pate (f: -in) Z peetoom, peter (vrouw: peettante, meter)
Patenonkel (f: -tante) peetoom, peter (vrouw: peettante. meter)
Junggeselle [f: -in] Z vrijgezel
Witwer weduwnaar
Witwe weduwe
Waise(nkind) (f/n) wees(kind)
Bekannte(r) bekende, kennis
Nachbar (f: +in) (Z) buurman
Greis (f: +in) grijsaard, bejaarde, oude man
Jugend (f) jeugd [groep jongeren; periode als kind]