Overige voornaamwoorden
Onbepaalde voornaamwoorden enkel voor personen
Duits Nederlands
man men
jemand iemand
niemand niemand
irgendjemand wie dan ook, iemand, de een of ander
irgendwer wie dan ook, iemand, de een of ander


Onbepaalde voornaamwoorden enkel voor dingen
Duits Nederlands
etwas iets
alles alles
nichts niets
(ein) bisschen (een) beetje
dergleichen zoiets, iets dergelijks
irgend(et)was het een of ander, wat ook, iets


Onbepaalde voornaamwoorden voor personen of dingen
Duits Nederlands
jeder iedereen, ieder, elk
alle alle, allen, iedereen, elk
einige enige, enkele, aardig wat
manche sommige, menig(e)
mehrere meerdere, enkele, verscheidene
etliche ettelijke, enige, aardig wat
anderer ander
sämtlich al, al de/het, alle(n), allemaal
beide allebei, beide
irgendein een of ander
irgendwelche een of ander [voor meervoud]


Aanwijzende voornaamwoorden

Aanwijzende voornaamwoorden
Duits Nederlands
dies- deze, dit
jen- die, dat
solch- zulk(e), zo'n
derjenige degene, diegene, die
derselbe dezelfde, hetzelfde