Nationaliteit en taal
QUIZ: nationaliteit en taal Nederlands-Duits
Nationaliteiten
bijvoeglijk Ned. bijvoeglijk Duits man vrouw
Duits deutsch Deutscher Deutsche
Nederlands niederländisch Niederländer Niederländerin
Engels englisch Engländer Engländerin
Frans französisch Franzose Französin
Italiaans italienisch Italiener Italienerin
Spaans spanisch Spanier Spanierin
Portugees portugiesisch Portugiese Portugiesin
Grieks griechisch Grieche Griechin
Russisch russisch Russe Russin
Amerikaans amerikanisch Amerikaner Amerikanerin
Chinees chinesisch Chinese Chinesin
Indisch indisch Inder Inderin
Australisch australisch Australier Australierin

Overig
bijvoeglijk Ned. bijvoeglijk Duits man vrouw
Fries friesisch Friese Friesin
Brits britisch Brite Britin
Arabisch arabisch Araber Araberin
Romeins römisch Römer Römerin
Europees europäisch Europäer Europäerin
Afrikaans afrikanisch Afrikaner Afrikanerin
Aziatisch asiatisch Asiate Asiatin