Lettercombinaties

Tweeklanken

Bij een tweeklank gaat een klinkerklank vlot over in een andere klinkerklank waardoor een nieuwe overkoepelende klank ontstaat.
De utspraak van de Duitse tweeklanken loopt niet altijd gelijk met de Nederlandse spelling.

Tweeklanken
tweeklank fonetisch Nederlands voorbeelden Duits
eu oh-ie Freund, heute
äu oh-ie Säugling, Häuser
au ah-oe Haus, Frau
ai ah-ie Mai, Mais
ei ah-ie Geist, EinheitCH

Als harde g (ach-Laut)
 • na de letters a, o, u, au
 • nach, doch, Buch, auch
  Als zachte g (ich-Laut)
 • na de klinkerklanken e, i, ä, ö, ü, y, ei, eu, äu
 • na de medeklinkers r, l, n
 • vóór de verkleinende uitgang -chen
 • aan het begin van een woord voor de klinkers e en i
 • schlecht, ich, lächeln, Knöchel, Küche, reich, euch, Sträucher
  Kirche, Milch, manchmal
  Mädchen, Brötchen
  Chemie, China
  Uitzondering: de Duitse stad Chemnitz ('Kemniets')

  Als 'k'
 • binnen de combinatie -chs- als de s onderdeel is van de stam van het woord en niet van een uitgang
 • in woorden van Griekse herkomst (meestal aan het begin van een woord)
 • sechs, Achsel, Fuchs, wachsen, verwechseln
  Chaos, Charakter, chronisch, Orchester
  Als 'shj'
 • in woorden van Franse herkomst
 • Chance, recherchieren
  Als 'tshj'
 • in woorden van Engelse of Spaanse herkomst
 • Chip, Macho

  YouTube: uitlegvideo Ich- en Ach-Laut (in het Duits)  SCH

  Als 'shj'
 • in bijna alle woorden
 • schreiben, abschalten, Hirsch, Geschenk
  Als 's' + zachte 'g'
 • indien verdeeld over twee lettergrepen (komt zelden voor)
  bisschen • IE

  Als 'ie-juh'
 • in woorden van Latijnse herkomst
 • in landennamen op -ien
 • Ferien, Familie, Linie, Belgien, Italien, Spanien
  Als 'ie'
 • in andere gevallen (waaronder woorden van Griekse oorsprong)
 • Liebe, Ziel, sieben, viel, nie, Energie, Theorie  IG

  Als 'ieg' met zachte 'g' (of als 'iek')
 • aan het eind van een woord of lettergreep

 • Naast de uitspraak 'ieg' in het Standaard Duits is de uitspraak 'iek' erg gebruikelijk, vooral in het zuiden van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
  einzig, vierzig, vierzigste, ewig, Ewigkeit, Königshaus
  Als na ig nog een zachte 'g'-klank volgt dan wordt ig altijd uitgesproken als 'iek'.
  Königreich, königlich

  Als 'ieg' met Friese/Engelse 'g'
 • lettergrepen overlappend
 • einzige, Vierzigerjahre, ewigen, Königin

  YouTube: uitlegvideo over uitspraak 'ig' (in het Duits)