Alfabet
Het Duitse alfabet bestaat uit 30 letters, inclusief vier speciale letters.

Duits alfabet
letter naam fonetisch Nederlands
A ah aa
B beh bee
C ceh / zeh tsee
D deh dee
E eh ee
F ef ef
G geh geeh
H hah haa
I ih ie
J jot jot
K kah khaa
L el el
M em em
N en en
O oh oo
P peh phee
Q quh khoe
R er er
S es es
T teh thee
U uh oe
V vau fau
W weh wee
X ix iks
Y ypsilon uupsielon
Z zett tset
Ä a-umlaut eh / aa oemlaut
Ö o-umlaut (e)uh / oo oemlaut
Ü u-umlaut uu / oe oemlaut
eszett / scharfes s es tset / sjarfus es

YouTube: uitspraak van het Duitse alfabet