Aantal woorden in woordenlijsten met quiz
Aantal woorden
soort / categorie aantal
Basisgesprek 19
Werkwoorden 896
Voorzetsels 34
Voegwoorden 30
Bijwoorden 238
Bijvoeglijke naamwoorden 314
Vraagwoorden 8
Telwoorden 44
Overige voornaamwoorden 27
Algemeen 502
Tijd en datum 68
Personen en familie 74
Huis en wonen 68
Natuur en landschap 48
Kleur 24
Dieren 122
Lichaamsdelen 85
Kleding 46
Eten en drinken 93
Het weer 34
Verkeer en vervoer 72
Gebouwen en voorzieningen 61
Gemoedstoestanden 54
Topografie 50
Nationaliteit en taal 51
Gebruiksvoorwerpen 36
Sport 101
Muziek 63
Religie 89
Beroepen 107
Rollen en personages 63
Economie 66

TOTAAL

3587


Meegeteld zijn alle woorden in woordenlijsten met quiz, dus niet de extra woordenlijsten en lijsten met zinnen (behalve Gemoedstoestanden),
plus vraagwoorden en overige voornaamwoorden.
Bij de telwoorden zijn meegerekend: hoofdtelwoorden 0 tm/ 19 en vanaf 20 alleen de niet-samengestelde, en de rangtelwoorden 1e t/m 11e.