Zelfstandig naamwoord - das Substantiv

Geslacht van een woord - das Geschlecht eines Wortes


Een zelfstandig naamwoord kan mannelijk, vrouwelijk of onzijdig van geslacht zijn. Hier volgen enige algemene regels om het geslacht te bepalen of in te schatten:

Mannelijk - Maskulinum (männlich)

- Woorden die verwijzen naar een mannelijk wezen
- Dagen van de week
- Maanden van het jaar
- Datum
- Jaargetijden
- Windstreken
- Alle automerken
- Woorden gevormd door enkel de stam van een werkwoord
- Woorden die eindigen op: -ich, -ig, -ling

Vrouwelijk - Femininum (weiblich)

- Woorden die verwijzen naar een vrouwelijk wezen (bij gebruik van verkleinwoorden --> onzijdig)
- Meeste woorden die eindigen op -e (tenzij ze beginnen met ge- --> onzijdig)
- Namen van de cijfers
- Meeste namen van bloemen, bomen en fruit (uitzonderingen: Apfel, Pfirsich, –baum --> mannelijk)
- Meeste woorden die eindigen op -ung, -keit, -heit, -schaft, -in, -ei, -a

Onzijdig - Neutrum (sächlich)

- Veel woorden die in het Nederlands ('het') ook onzijdig zijn
- Hele werkwoorden die als zelfstandig naamwoord worden gebruikt
- Woorden die eindigen op -chen of -lein (verkleinwoorden)
- Woorden die beginnen met ge- en eindigen op -e
- Namen van de letters
- Woorden die verwijzen naar een collectief of verzameling
- De meeste woorden die eindigen op -nis (uitzondering: Penis)
- Woorden op -ing (maar niet -ling) geleend uit het Engels
- Woorden op -um, -ium of -ment geleend uit het Latijn
- Woorden op -ma geleend uit het Grieks

Een uitgebreider overzicht is hier te vinden.

Hulpmiddelen en oefeningen:
- Bijles Duits: uitlegvideo's en oefeningen (zie les 6 en 11)
- Zelfgemaakte Sporcle-quiz (meerkeuze): geslachtsbepaling Duitse woorden


Meervoud - der Plural / die Mehrzahl


Hier volgen enige richtlijnen om aan de hand van het enkelvoud de meervoudsvorm in te schatten (want veel uitzonderingen):
 
Inschatten meervoudsvorm zelfstandig naamwoord
enkelvoud meervoud
Mannelijk en onzijdig op -en, -el, -er onveranderd
Mannelijk (maar niet op -en, -el, -er)
+ e (+ Umlaut op stamklinker 'a', 'o' of 'u')
Onzijdig (maar niet op -en, el- er)
+ e
Vrouwelijk op -e, -el, -er + n
Vrouwelijk (maar niet op -e, -el, -er) + en
Eindigend op enkele klinker (behalve -e) + s
Samengestelde woorden ga uit van het laatste deel van het woord

Hulpmiddelen en oefeningen:
- Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 12)