Zelfstandig naamwoord - das Substantiv

Geslacht van een woord - das Geschlecht eines Wortes


Een zelfstandig naamwoord kan mannelijk, vrouwelijk of onzijdig van geslacht zijn. Hier volgen enige algemene richtlijnen om het geslacht te bepalen of in te schatten:
Bijles Duits: uitlegvideo's en oefeningen (zie les 6 en 11)
QUIZ (meerkeuze): geslachtsbepaling Duitse woordenMeervoud - der Plural / die Mehrzahl


Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 12)
QUIZ: enkelvoud omzetten naar meervoud (reguliere vormen)
QUIZ: enkelvoud omzetten naar meervoud (afwijkende vormen)
Hier volgen richtlijnen om aan de hand van het enkelvoud de meervoudsvorm in te schatten (want er zijn genoeg uitzonderingen):


Meervoud: tabel A
Eindigt op -a, -i, -o, -u, -y + s
Eindigt op -e en begint met ge- onveranderd
Eindigt op -e (overige) + n
Afkortingen + s

Meervoud: tabel B
Mannelijk op -en, -el, -er onveranderd
Mannelijk (overige) + e (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

Meervoud: tabel C
Onzijdig op -en, -el, -er onveranderd
Onzijdig (overige) + e
Eénlettergrepig woord? Mogelijk: +er (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)

Meervoud: tabel D
Vrouwelijk op -el, -er + n
Vrouwelijk op -in + nen
Vrouwelijk (overige) + en
Eénlettergrepig woord? Mogelijk: +e (+ Umlaut op stamklinker a / o / u)