Voorzetsels - die Präpositionen / Verhältniswörter

Toepassing keuzevoorzetels in het kort

Keuzevoorzetsel i.c.m. een tijdsbepaling of een 'zich bevinden' / toestand => Dativ
Keuzevoorzetsel i.c.m. beweging ergens naartoe / verandering van toestand => Akkusativ
Keuzevoorzetsel en voorgaande twee regels niet van toepassing => 7/2-regel
7/2-regel: 'auf' en 'über' => Akkusativ; overige 7 keuzevoorzetsels => Dativ

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen over vaste voorzetels (zie les 21)
Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen over keuzevoorzetels (zie les 23)
QUIZ (meerkeuze): koppel de voorzetsels aan de naamval(len)

Meest voorkomende voorzetels behorende bij: der Dativ
Duits Nederlands
mit met
nach naar, na
bei bij
seit sinds
von van
zu naar
aus uit
außer behalve
entgegen tegemoet
gegenüber tegenover

Meest voorkomende voorzetels behorende bij: der Akkusativ
Duits Nederlands
durch door
für voor
ohne zonder
um om
bis tot
gegen tegen
entlang langs

Keuzevoorzetels (der Dativ oder der Akkusativ)
Duits Nederlands
an aan, op (, naar, bij)
auf op
hinter achter
in in, naar, over
neben naast
über over, boven
unter onder
vor voor; geleden
zwischen tussen

Meest voorkomende voorzetels behorende bij: der Genitiv
Duits Nederlands
außerhalb buiten
einschließlich inclusief
innerhalb binnen
mittels door middel van
statt in plaats van
trotz ondanks
während tijdens
wegen vanwege

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen m.b.t. voorzetsels behorende bij 'der Genitiv' (zie les 33)
QUIZ: oefen voorzetsels Duits-Nederlands
QUIZ: oefen voorzetsels Nederlands-Duits

'Nach / zu / in' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'naar'


nach:
- bij richtingen
- bij aardrijkskundige namen zonder lidwoord
- vaste uitdrukking: nach Hause ('naar huis')

zu:
- bij personen en dingen
- vaste uitdrukking: zu Hause ('thuis')

in:
- bij landen met lidwoord
- bij vaste combinaties (zoals: in die Schule/Klasse/Kirche/Disco, ins Theater/Konzert/Museum/Bett/Kino)

verschil 'zu' en 'in':
zu => in de richting van
in => daadwerkelijk naar binnen gaan

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 22)

'Vor / für' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'voor'


vor:
- bij plaatsbepaling
- bij kloktijden
- bij tijdsbepaling (als tegenstelling van 'na')

für:
- in de overige gevallen

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 24)

'An / auf' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'op'


an:
- bij tijdsbepaling

auf:
- in de overige gevallen (vaak plaatsbepaling)

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 25)

'In / nach / über' als vertaling van het Nederlandse voorzetel 'over'


in:
- bij tijdsbepaling

nach:
- bij kloktijden

über:
- in de overige gevallen

Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen (zie les 26)