Overige voornaamwoorden
Overige voornaamwoorden (onbepaalde)
Duits Nederlands
alles alles
nichts niets
etwas iets
jemand iemand
niemand niemand, geen
keiner niemand
jeder(mann) iedereen
alle iedereen
anderer ander
dergleichen zoiets, iets dergelijks
sämtlich al, al de/het, alle(n), allemaal
irgendein een of ander
irgend(et)was een of ander, wat ook, iets
irgendwer wie dan ook, iemand
irgendjemend wie dan ook, iemand